Jätteräkor

Biology | August 25th, 2011 | RSS Feed

Det finns inget miljövänligt sätt att producera jätteräkor. Antingen fångas de med trål, vilket ger en enorm bifångst av fisk som bara slängs bort, eller så odlas de i skövlad mangroveskog, vilket är ännu värre.

Mangroveskogen är ett av världens mest produktiva ekosystem, då det fungerar som barnkammare, skydd och skafferi åt massvis med organismer. Skogen gör även att erosionen av kustmarken minskar, genom att binda jorden, och den fungerar som skydd mot stormar och tsunamis. Dessutom är miljontals människor beroende av mangroveskogen, för att till exempel samla mat, byggmaterial, ved och läkeväxter.

När jätteräkor odlas skövlas mangroveskogen. Träden huggs ner och istället byggs dammar, som försörjs med dieselagrigat, och som pumpas fulla med kemikalier och antibiotika. Människorna som levde i närheten av skogen kommer inte längre åt sina livsnödvändiga naturresurser. Även om de skulle ta sig förbi räkodlingarna, ner till vattnet, så ger fiskeplatserna inte längre lika mycket fisk, eftersom fiskarnas barnkammare har försvunnit.

Invånarna är tvungna att flytta, miljön dör och även räkodlingarna måste flyttas. Så börjas det om på ett nytt ställe.

Låt därför bli att äta jätteräkor! Ät andra skaldjur istället, som tex. miljömärkta vanliga nordhavsräkor, burfångade havskräftor eller musslor. Tänk på att jätteräkor ofta serveras på sushi. Beställ sushi utan räkor.

Jätteräka är inte en specifik art utan ett samlingsnamn för stora räkor. Jätteräkor kallas även tigerräkor, kungsräkor, scampi, gambas eller tropiska räkor.

Fakta om mangrove
Naturskyddsföreningens anti-scampi-kampanj

Leave a Reply